Personveern

Jens Barlund as (JB) respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personvernloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

HVILKE OPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVORDAN VI BRUKER DEM

Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.

Dersom du fyller inn informasjon i kontaktskjema vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i kontaktskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.

Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSFORMÅL

Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev lagrer vi og bruker vi din epostadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra oss.

Vi vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt grunnlag er markedsføringslovgivningen.

Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende

kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet. Vårt grunnlag for dette er samtykke eller legitime interesser.

UTLEVERING TIL TREDJEPARTER

JB bruker Synlig Bedrift as som leverandør på web hosting av våre nettsider, de er også vår leverandør til nyhetsbrev, og bistår i oppdatering og optimalisering av nettsider og innhold.

HVORDAN OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE?

Vi har implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data. Herunder oppbevarer vi opplysningene kryptert der det er nødvendig.

Besøksopplysninger slettes/anonymiseres løpende. Øvrige opplysninger vi mottar fra

deg slettes når vi ikke lenger har behov for å oppbevare dem.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER KNYTTET TIL BESTILLINGER

I forbindelse med dine bestillinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om spesielle ønsker for din bestilling. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss som for at du skal kunne betale for dem.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om gjennomføring av salget, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger oss dette.

LENKER

Hjemmesiden inneholder i noen grad lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun ltb.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider.

ENDRINGER

Vi vil publisere endringer i personvernerklæringen på nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de endrede personvernvilkår. Brukere av nettsiden bør

sjekke personvernerklæringen regelmessig.

Vi kan, ved avtale med tredjepart, samle og synliggjøre anmeldelser fra brukere som har publisert informasjon på relevante produkter på tredjepart sine hjemmesider. Man har frasagt seg alle rettigheter man måtte ha når man skriver disse brukeranmeldelser. Dine bidrag kan fritt brukes, kopieres, distribueres og publiseres i alle medier, og på alle måter, uten din tillatelse.

JB as er tilgjengelige på sosiale medier. Vi kan samle og synliggjøre anmeldelser og kommentarer fra brukere som har publisert informasjon på relevante produkter. Man har frasagt seg alle rettigheter man måtte ha når man skriver disse brukeranmeldelser. Dine bidrag kan fritt brukes, kopieres, distribueres og publiseres i alle medier, og på alle forum, uten din tillatelse. JB as redigerer ikke brukeranmeldelser publisert på sosiale medier, og kan ikke holdes ansvarlige for disse anmeldelsene, eller annen bruk, distribusjon eller republisering av disse. JB as verken bekrefter eller avkrefter meninger eller holdninger uttrykt i brukeranmeldelser. Alle beslutninger tatt med grunnlag i anmeldelser eller kommentarer, gjøres på egen regning. DINE RETTIGHETER Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER Dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på helge@jbarlund.no